Ta strona używa ciasteczek (cookie), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Zakładamy, że korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

PC Titan Quest

W
Kod:
KOPC0166
EAN (kod kreskowy):
8595142711645
Ilošč sztuk w opakowaniu:
25
Waga:
0.14 kg
Producent:
THQ

Nie można kupić produktu.

TUTO HRU SI MÙŽETE ZAKOUPIT SPOLEÈNÌ S DALŠÍMI 8 HRAMI V AKÈNÍM PACKU OD THQ ZA POUHÝCH 999 Kè - THQ PACK ZDE

Od spolutvùrce Age of Empires, Briana Sullivana, pøichází zbrusu nové akèní RPG zasazené do mýtických svìtù starobylého Øecka a Egypta. Díky ohromující grafice a strhující hratelnosti se mùžete tìšit na vyslovenì hernì-filmový zážitek. Hráèi se zde vydávají do epického boje dobra se zlem v úchvatných starovìkých prostøedích, jejichž detaily zde jsou propracovány s takøka fotorealistickou pøesností.

Titáni – mocní obøi starší než samotní bohové – uprchli ze svého vìèného žaláøe a teï šíøí svìtem zkázu. V tomto titánském souboji mezi starými a novými bohy závisí osud všehomíra na lidských hrdinech. Musíte se vydat na cestu starovìkým svìtem a odhalit tajemství, s jejichž pomocí se podaøí titány opìt uvìznit. Bìhem své poutì po takových slavných místech, jako jsou Parthenon, bludištì na Knossosu, egyptské pyramidy nebo visuté zahrady Semiradniny, budete bojovat se zástupy hrozivých pøíšer a mytologických stvùr.

Pružný systém tøíd vám nabízí nepøeberné množství variant vývoje postavy. Dovednosti si lze mnoha zpùsoby upravit dle vlastních potøeb a žádná z nich není zbyteèná. Díky svému návykovému, nadmíru dynamickému hernímu systému a spoustì rùzných pøedmìtù se jedná o naprostou špièku mezi epickými tituly. Postavte se výzvám Titan Questu o samotì, nebo si pøizvìte skupinku pøátel a èelte nástrahám kampanì spoleènì s nimi.

Vlastnosti produktu:
» Epické dobrodružství ze starovìkého svìta
» Ohromující 3D grafika s velkým dùrazem na propracovanost detailù a realistiènost
» Návykový, dynamický herní systém
» Upravitelný systém tøíd a modifikovatelné dovednosti
» Bezešvé zpracování herního svìta
» Více než tisíc kusù unikátní a legendární výzbrojeBrak komentarzy..