Ta strona używa ciasteczek (cookie), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Zakładamy, że korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

X360 Unreal Tournament 3

W
Kod:
CPX22160
EAN (kod kreskowy):
5037930100482
Ilošč sztuk w opakowaniu:
25
Waga:
0.14 kg
Producent:
Ostatní

Nie można kupić produktu.

Unreal Tournament 2007 znaèí návrat slavné first-person støíleèky, postavené na zbrusu nové technologii Unreal Engine 3, která grafiku, hratelnost i napìtí opìt dovádí o stupeò výše.

Vžijte se do role futuristického bojovníka, který soutìží v krvavé sci-fi arénì a bojuje proti zdatným protivníkùm, ovládaným buï online protihráèi, nebo poèítaèem. V bojích používáte mocné zbranì i vozidla z budoucnosti. Nejlepší èistokrevná FPS, jakou jste kdy hráli!

Jedineèný grafický a fyzický realismus, jaký umí pouze nejnovìjší Unreal Engine 3 – to je nejpoutavìjší støíleèka dnešní doby – jak online, tak i offline!

Široký arzenál zbraní, které jsou vìtší a hrozivìjší než kdy døíve – máte skuteènì z èeho vybírat. Niète své soupeøe zdálky stále populární laserovou ostøelovaèkou, nebo je rozstøelujte zblízka biopuškou. Všechny zbranì byly vyladìny tak, aby byly co nejnièivìjší a v boji kosily nepøátele jedna radost.

Režim pro jednoho hráèe si s online zážitkem v nièem nezadá. Utkejte se s bleskurychlými poèítaèem øízenými protivníky v turnajovém režimu pro jednoho hráèe tak, jak jste to ještì nikdy nezažili!

Nelítostný boj ve vozidlech také nabral nový rozmìr. Pøi dobývání vás èekají dva zcela nové typy špièkových vozù vèetnì obøího Leviathanu, strašlivého Darkwalkeru a zbrusu nový akèní pøírùstek – vznášedlo Hoverboard.

Nové i známé postavy. Bojujte spoleènými silami, nebo se utkejte s novými i starými nepøáteli, které znáte z pøedchozích dílù. Využívejte vylepšených schopností, vychutnejte si extrémnì propracované portréty i rozlièné charaktery.

Vylepšené populární hry. Nebude chybìt deathmatch, týmový deathmatch, mód Instagib CTF a další.

Online inovace. Unreal Tournament 2007 pøináší plynulé nahrávání na servery a vylepšenou tvorbu zápasù, abyste ve høe mohli co nejlépe kooperovat.

Spolu se hrou obdržíte i mnohokrát ocenìnou sadu nástrojù Unreal Engine 3. Vytváøejte nové úrovnì, vymýšlejte nové typy her, stahujte nejnovìjší módy z poèetné Unreal komunity.Brak komentarzy..