Ta strona używa ciasteczek (cookie), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. Zakładamy, że korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek.

Warunki współpracy
Firmy ConQuest entertainment a.s.
Z siedzibą na ulicy Hybernská 20/1007, 111 21 Praha 1
REGON: 26467909, NIP: CZ26467909
Zapisanej w rejestrze handlowym Praha, sygn. B 7293
(dalej sprzedawca)

1. Postanowienia ogólne
1.1. Poniższe warunki współpracy dotyczą zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.cqe.pl. Warunki określają i wyjaśniają prawa i obowiązki.

1.2. Założenia różniące się od warunków współpracy są określone w umowie kupna lub Ramowej umowie kupna.

1.3. Postanowienia zawarte w warunkach współpracy są nieodłączną częścią umowy kupna. Zawarcie umowy kupna jest opisane w §3 ninejszych warunków współpracy.

1.4. Sprzedawca może zmieniać lub dopełniać warunki współpracy bez wcześniejszego uprzedzenia kupującego. To założenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki określone w poprzedniej wersji warunków wpółpracy.

2. Dostęp użytkownika
2.1. Zakupy są możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych klientów (dalej kupujących). Rejestrację można przeprowadzić na stronie internetowej, w sekcji Zaloguj się.

2.2. Rejestracja podlega kontroli sprzedawcy. Sprzedawca natychmiast przeprowadzi tę kontrolę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji lub zażądaniu potrzebnych informacji, by udzielić dostępu do systemu.

2.3. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe dane. W razie jakiejkolwiek zmiany danych, kupujący ma obowiązek dokonywać aktualizacji konta użytkownika (lub poprosić administratora o ich zmianę). Dane z konta użytkownika i podane przy zamówieniu towaru są uznawane przez sprzedawcę za prawidłowe.

2.4. Na podstawie rejestracji kupującego, przeprowadzonej na stronie www.cqe.pl możliwy jest dostęp do interfejsu. Ze swojego interfejsu kupujący może zamawiać towar i wykonywać wszelkie czynności z tym związane.

2.5. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący ma obowiązek chronić informacje dotyczące dostępu do konta użytkownika i zgadza się z tym, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony kupującego.

3. Zamówienie i zawarcie umowy kupna
3.1. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że przeczytał warunki reklamacji i zgadza się na ninejsze warunki.

3.2. Zamówienie może być propozycją umowy kupna. Umowa kupna rzeczywiście zaistnieje w momencie przejęcia zamówionego towaru przez kupującego.

3.3. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest dokładne wypełnienie wszelkich danych w formularzu.

3.4. Miejscem dostarczenia towaru jest adres dostawy podany przez kupującego w formularzu.

3.5. Prawo własności przechodzi na kupującego po przejęciu towaru i dokonaniu opłaty.

3.6. Kupujący zdaje sobie sprawę z tego, że sprzedawca nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z osobami, które wcześniej naruszyły swoje obowiązki w stosunku do sprzedawcy.

3.7. Kupujący zgadza się z użyciem środków komunikacji na odległość przy zawarciu umowy kupna.

4. Warunki płatności
4.1. Cenę towaru i ewentualne opłaty związane z dostarczeniem towaru, zgodnie z umową, kupujący może uiścić sposobem zdefiniowanym w Ramowej umowie kupna lub wybierając opcję podczas składania zamówienia, o ile jest taka możliwość. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia towaru bez wcześniejszego poinformowania kupującego.

4.2. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena jest spłacona w momencie przyjęcia towaru. Inna płatność jest zatwierdzona zgodnie z warunkami opisanymi w Ramowej umowie kupna.

5. Warunki reklamacji
5.1. Reklamacje są rozwiązywane zgodnie z Warunkami reklamacji i prawem obowiązującym w Czechach.

5.2. Za kartę gwarancyjną uznaje się FAKTURĘ, o ile dla danego towaru nie ma innego ustalenia w tej sprawie.

5.3. Warunki reklamacji są nieodłączną częścią warunków współpracy. Ich aktualne brzmienie jest opisane w sekcji Reklamacja. Ewentualne zmiany nie podlegają wcześniejszemy ostrzeżeniu. Kupujący zawsze ma obowiązek zapoznać się z aktualnym brzmieniem.

6. Wysyłanie informacji handlowych i pliki cookies
6.1. Kupujący zgadza się na wysyłanie informacji w przypadku, że przy rejestracji zaznaczył „Chcę otrzymywać informacje o nowościach”. Informacje nie muszą bezwarunkowo dotyczyć produktów lub usług portalu www.cqe.pl.

6.2. Kupujący zgadza się z zapisywaniem tzw. plików cookies na swoim komputerze.

6.3. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, określa ustawa (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejsze warunki współpracy obowiązują w brzmieniu podanym na portalu sprzedawcy w dniu wysłania elektronicznego zamówienia przez kupującego.

7.2. Odsyłając elektroniczne zamówienie, kupujący bez wyjątku akceptuje wszystkie postanowienia warunków współpracy w brzmieniu obowiązującym w dniu odesłania zamówienia.

7.3. Sprzedawca ma prawo sprzedawać towar na podstawie koncesji handlowej i jego praca nie podlega innym pozwoleniom. Kontrolę handlową przeprowadza w ramach swoich uprawnień odpowiedni urząd.

7.4. Jeśli któreś z postanowień warunków współpracy jest nieważne lub nieefektywne, lub takim się stanie, w jego miejsce pojawią się postanowienia, których sens jak najbardziej odpowiada unieważnionemu postanowieniu. Nieważne czy nieefektywne postanowienia nie mają wpływu na pozostałe postanowienia.

7.5. W sytuacjach, które nie są przewidziane w ninejszych warunkach współpracy, związek kupującego i sprzedawcy jest ustalony na podstawie aktualnych przepisów prawnych, zwłaszcza kodeksem cywilnym i handlowym oraz ramową umową kupna, o ile została zawarta.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy kontaktować się z naszym działem handlowym.Biuletyn e-mail

Zniżki, promocje, nowości?Bądź na bieżąco! Podaj swój adres e-mail, a na pewno nie przegabisz żadnej korzystnej dla Ciebie oferty.